کلد جانکشن ترموکوپل

اتصال سرد ترموکوپل head mounted چه نقطه ای است؟

درود سرفصل دما قسمت ترموکوپل را لطفا با دقت مشاهده فرمایید.

مهندس اتصال سردمون میشه همون اتصال به head mounted درسته؟ ولی اگه rail mounted داشتیم اتصال سرد میشه همون جایی که به rail mounted تو اتاق کنترل اتصال می دیم.

درود بله صحیح است