ولتاژ تماس در اتصال بدنه هادی

سلام استاد
چرا ولتاژ تماس در بعضی موارد ممکن است تحت تاثیر امپدانس شخص قرار گیرد؟

سوال را متوجه نشدم . کمی واضح تر بنویسید