کمک برای درک تحلیل اطلاعات در زمینه ژنراتور ها

باسلام
این اطلاعات از یک ژنراتور است

ظرفیت ژنراتور «»500-2000 mva
ولتاژ «»تا ۲۷ کیلو ولت
سرعت چرخش«» ۱۵۰۰ یا ۱۸۰۰ دقیقه
سیستم تحریک «» استاتیک

میخواستم توان این ژنراتور را برای برسی یک طرح برسی کنم ولی اطلاعات زیادی در مورد ژنراتور ها ندارم

درخواست من «»
«»کمک به تحلیل اطلاعات ژنراتور
«» کمک برای تعیین انرژی تولیدی توسط این ژنراتور

#میدانم که اطلاعات داده شده کم هستند ولی من نتوانستم اطلاعات زیادی در مورد سیستم مربوطه پیدا کنم
#تلاش من برای درک بهتر مبحث تولید انرژی کلان است و در این مورد نتوانست اطلاعات زیادی بدست درصورتیکه نیاز به اطلاعات تکمیلی در مورد این ژنراتور بود با اعلام این موضوع به من در این مورد کمک کنید