استاندارد انتخاب انواع تپ ها در شرایط مختلف

در مبحث ارفیس پلیت گفتید که tap type رو برای خطوط بیشتر از 22" نوع pipe tap استفاده شود. استانداردی که مشخص کرده باشه انواع تپها رو در چه شرایطی انتخاب کنیم معرفی میکنید؟

ips-in-130