فاصله سیستم ارت از لوله های فولادی حفاظت کاتدی شده

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما
برای اجرای سیستم ارت در ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهری TBS از نوع
(IEC 62305-Part 3 - Type B arrangement)
طبق دستور العمل ارتینگ شرکت ملی گاز می بایست الکترود زمین (افقی/عمودی) از لوله های فولادی حفاظت کاتدی شده حداقل ۳ متر فاصله داشته باشد. اما در برخی موارد امکان رعایت فاصله ۳ متری مقدور نیست. سوال بنده اینست که در مواردی که تقاطع داریم و در مواردی‌ که مسیر لوله موازی با مسیر سیستم ارتینگ می باشد چه راهکارهایی برای برآورد توأمان الزامات سیستم ارت و سیستم حفاظت کاتدیک وجود دارد؟