فاصله سیستم ارت از لوله های فولادی حفاظت کاتدی شده

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما
برای اجرای سیستم ارت در ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهری TBS از نوع
(IEC 62305-Part 3 - Type B arrangement)
طبق دستور العمل ارتینگ شرکت ملی گاز می بایست الکترود زمین (افقی/عمودی) از لوله های فولادی حفاظت کاتدی شده حداقل ۳ متر فاصله داشته باشد. اما در برخی موارد امکان رعایت فاصله ۳ متری مقدور نیست. سوال بنده اینست که در مواردی که تقاطع داریم و در مواردی‌ که مسیر لوله موازی با مسیر سیستم ارتینگ می باشد چه راهکارهایی برای برآورد توأمان الزامات سیستم ارت و سیستم حفاظت کاتدیک وجود دارد؟

1 پسندیده

فاصله بین میله ارت با لوله مدفون در خاک (چه حفاظت کاتدی داشته باشد و چه نداشته باشد) باید رعایت شود. در غیر این صورت ریسک تخریب پوشش لوله بسیار بالا خواهد بود و معمولا خوردگی ناشی از تاثیر شبکه ارت بر روی سازه های مدفون در خاک بسیار شدید می باشد.
در صورتی که هیچ چاره ای برای ایجاد فاصله نباشد، می بایست سپر الکتریکی (Shielding) بین میله ارت و لوله ایجاد کرد که این کار را می توان با نصب لایه های عایقی مقاوم انجام داد.

با تشکر از مجموعه محترم نماتک و پاسخگویی استاد بزرگوار، جناب آقای لباف

1 پسندیده