شیر ریلیف همراه با شیر۲/۲

سلام توی قسمت شیر ریلیف همراه با شیر ۲/۲ وقتی شیر ۲/۲باز هست در واقع فشار سازی ای ایجاد نمیشه پس چطور قسمت mainstageوارد مدار میشه؟؟؟شما گفتید زمانیکه شیر ۲/۲باز هست انگار قسمت pilot stage باز شده ولی در حالیکه اصلا فشار سازی ای انجام نشده که بخواد غلبه کنه به فنر قسمت mainو باعث خالی شدن جریان از قسمت mainبشه…این دلیلش چی هست ؟؟؟باتشکر

با سلام
ببینید وظیفه pilot stage این است که وقتی فشار به مقدار تنظیمی برسد باز شود و این باز شدن به منزله ارسال یک دستور یا فرمان به main stage است که باز شود. حال اگه یک شیر DCV 2/2 داشته باشیم و خودمان به آن بگوییم کی باز یا بسته باشه که موازی pilot stage قرار گرفته است لذا به main stage خودمان دستور یا فرمان میدهیم و اینجا دیگر به فشارسازی نیاز نیست. یعنی اساس وظیفه هر المان را درک کرده ایم و دستور به main stage را از دو محل صادر می کنیم یا از pilot stage که باید فشارسازی داشته باشیم تا وارد مدار شود و یا از طریق شیر DCV 2/2 که فرمان تحریک آن در اختیار خودمان است.

1 پسندیده