ریلیف ولو همراه شیر ۲/۲

اگر فشار تنظیمی pilotstageروی مثلا ۱۰۰بار تنظیم بشه مقدار روغنی که از mainstageمیگذره با چه فشاری تخلیه میشه؟؟

با سلام
فشار جریان خروجی از شیر رلیف پیلوتی در حدود 1 بار است.

1 پسندیده