ریلیف ولو پیلوتی

سلام وقتی pilot stageروی ۱۰۰بار تنظیم شده باشه مثلا در چه فشاری جریان از mainstage خارج میشه یعنی در حین خروج حدودا چه فشاری داره

با سلام
همانطور که مستحضرید تا وقتیکه فشار به مقدار 100 بار نرسد pilot stage باز نمی شود و بر همین اساس فشار طرفین استکانی main stage با هم برابر است لذا فنر Bios باعث می شود استکانی روی سیت خود بنشیند و در نتیجه main stage مسدود خواهد بود. به محض افزایش فشار بیشتر از 100 بار قطراتی از روغن از pilot stage عبور میکند و تعادل فشار طرفین استکانی main stage به هم می خورد و لذا شیر رلیف پیلوتی باز می شود.
نکته حائز اهمیت این است که فشار جریان خروجی از رلیف پیلوتی بسیار کم و در حدود 1 بار است و از لحاظ عملکرد فشار خروجی از شیر مثل رلیف معمولی است.

1 پسندیده