این عکس یک پرژرگیج از نوع دیافراگمی برای خطهای با سیال خورنده هست

این عکس یک پرژر گیج از نوع دیافراگمی هست که برای خطهای فشار که سیال خورنده دارند بهترین انتخاب هست و بدون منیفلولد روی خط نصب میشه ، ولی بهره بردار ما نگران بود که در صورت باز کردن فلنج، اسید داخل خط به بیرون پاشیده بشه و من فقط تونستم همین توضیحات رو بهش بدم و راه حلی نداشتم که بهشون ارایه کنم ، چاره این موضوع چی هست؟؟؟ فشار خط نزدیکه ۳ باره
2020-01-25/1579956987-800939-przhr-gij-az-noaa-diafragmi.jpeg

باتوجه به اسیدی بودن سیال، کارفرما کاملا صحیح میگن و در اینگونه موارد توصیه می کنیم که حداقل یک block & blead برای درین کردن سیال درنظر گرفته شود