این عکس یک پرژرگیج از نوع دیافراگمی برای خطهای با سیال خورنده هست

باتوجه به اسیدی بودن سیال، کارفرما کاملا صحیح میگن و در اینگونه موارد توصیه می کنیم که حداقل یک block & blead برای درین کردن سیال درنظر گرفته شود

این عکس یک پرژر گیج از نوع دیافراگمی هست که برای خطهای فشار که سیال خورنده دارند بهترین انتخاب هست و بدون منیفلولد روی خط نصب میشه ، ولی بهره بردار ما نگران بود که در صورت باز کردن فلنج، اسید داخل خط به بیرون پاشیده بشه و من فقط تونستم همین توضیحات رو بهش بدم و راه حلی نداشتم که بهشون ارایه کنم ، چاره این موضوع چی هست؟؟؟ فشار خط نزدیکه ۳ باره