اتصال پروسس كانكشن ديافراگم سيل به منيفولد در گیج های فشار

تو قسمت متعلقات گيج، آيتم ٣ ام، شما در مورد ديافراگم سيل صحبت كردين و اتفاقا ذكر كردين كه پروسس كانكشن ديافراگم سيل به منيفولد نصب ميشود، درسته؟

1 پسندیده

این اتفاق بیشتر در صنایع نفت و گاز رخ میده و در این صنایع بایستی حتما این استاندارد رو رعایت کنیم به خاطر درین کردن سیال
اما در صنایع غذایی عمومیت داره که از منیفلد استفاده نمیشه
نکاتی که اشاره کردم در مورد گیج فشار ها و برای ترانسمیتر فشار به همان صورت قبلی و بدون نیاز به منیفولد عمل خواهیم کرد.