مقاومت الکترود پست

عرض سلام

ص ۱۷۲ مبحث ۱۳ برای یک الکترود مشترک در پست یک بار گفته مقاومت ۲ اهم و در ص ۱۷۳ گفته مقاومت از ۱ اهم تجاوز نکند. بالاخره ۱ یا ۲؟؟؟

تشکر

سلام جناب فلاح وقت بخیر

برای طرح پرسش در فروم لطفا دقت داشته باشید دسته بندی موضوع مطرح شده را مطابق با عنوان آموزشی مدنظر انتخاب کنید که مدرسین دسترسی پاسخگویی داشته باشند.

این سوال شما به دسته بندی نظام مهندسی مبحث 13 منتقل شد
موید باشید