انواع مختلف پکیچ های موجود در بازار ایران

با سلام یک دسته بندی از انواع مختلف پکیچ های موجود در بازار ایران را بفرمایید .