چکه کردن قطرات آب از هدگروپ اسپرسوساز

سلام. اسپرسوساز بعد از گرفتن خروجی تا دو یا سه دقیقه از قسمت هدگروپ قطرات اب چکه میکنه آیا این مورد مشکل هست
XRecorder_29032022_102117

درود معمولا بخاطر رسوب گرفتن ورودی بویلر و قطعات پمپ هست بعضی اوقات رسوب در هدگروپ و خارج نشدن کامل آب