نصب دستگاه با سوخت مایع و گاز در اتاق خواب

در جلسه دوم از مبحث 14 سوالی مطرح شد:
آیا دستگاه با سوخت مایع یا گاز نباید تحت هیچ شرایطی در اتاق خواب نصب کرد؟
گزینه صحیح " تحت هیچ شرایطی نمی توان نصب کرد" انتخاب شد.
حال آنکه در بند 14-3-4-3 شرایطی را برای نصب در اتاق خواب در نظر گرفته است.
دلیل انتخاب این گزینه چیست؟
14

با سلام متاسفانه پاسخ این تست گزینه 3 می باشد و در تدریس گزینه 4 بیان شده.
ممنون از دقت نظر و توجه شما.