روشن نشدن پنکه پایه دار پارس خزر

سلام. پنکه پایه دار پارس خزر (برد داره) به برق میزنم نمایشگر روشن میشه استارت میزنم کار نمیکنه میخواستم بدونم پایه های مربوط به مشترک و دور کم و زیاد موتور پنکه روی پی سی بی برد کدام هستBt134 رو چک کن احتمالا سوخته
سالم بود یهنگه به ای سی که زده U هم بنداز

درود سیم مشکی مشترک هست شما از سر موتور سیم مشکی رو به سیم خازن وصل کن انشعاب بده ترموفیوز موتور سوخته که روشن نمیشه