سیم های مربوط به موتور پنکه

سلام در عکس سیم های مربوط به پنکه پارس خزر مشخص شده تعداد پنج سیم مربوط به موتور هست . یک سیم مشترک و سه عدد دیگر مربوط به دور موتور اما سیم شماره پنج که صورتی رنگ هست چیست

درود اقا به ویدئو های آموزشی مراجعه کنید کامل توضیح داده شده مربوط به سربو موتور یا موتور گردان میباشد

1 پسندیده