پیش تنیدگی پیچ ها

درود و عرض ادب استاد. استاد شما فرمودید ما سه نوع اتصال داریم، اتصال اتکایی، اتصال پیش تنیده و اتصال اصطکاکی، اما در استیل استراکچرها طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ما دو نوع اتصال داریم، اتصال اتکایی و اتصال اصطکاکی، و اینکه تمام پیچ ها در اتصال اصطکاکی باید پیش تنیده شوند اما مجددا شما فرمودید فقط برای پیچ هایی که سوراخ های آنها برای اتصال بهتر لوبیایی یا بزرگتر شده است. لطفا ممکنه راجع به این موضوع کمی بیشتر توضیح بفرمایید؟! مچکرم

درود
اتصالات اصطکاکی حتما باید پیش تنیده شوند و حتما باید واشر زیر پیچ و مهره نصب شود و ترجیحا باید از پیچ و مهره و واشر HV استفاده کنید
در اتصالات پیش تنیده نیازی به ایجاد سطحی صیقل نداریم اما در اتصال اصطکاکی کیفیت سطح نقش مهمی بازی میکند
انواع اتصالات در aisc و مقررات ملی ساختمان متفاوت است
اگر الزام به مقررات ملی دارید از همان تبعیت کنید در غیراین صورت طبق مطالب پکیج پیش روید