نحوه نام گذاری و تشخیص مدل شبکه چرخ گوشت

سلام. در عکس تبلیغاتی مربوط به فروش شبکه چرخ گوشت اشاره شده شبکه ۴۲ سوراخ در صورتی که به صورت ظاهری مشاهده کنیم تعداد سوراخ ها بیشتر از ۴۲ هست

درود ما کلا ۳نوع شبکه داریم ریز متوسط و درشت این نمونه عکس شما صنعتی هست واینها دو مدل ریز و درشت دارند

1 پسندیده