کلاس کیفی هوای فشرده

سلام.روزبخیر.برای طراحی یک خط هوای فشرده که برای تامین هوای فشرده بگ فیلتر های صنایع فولادی و معدنی استفاده خواهد شد از چه کلاسی برای طراحی باید استفاده کنیم؟ممنون
بگ فیلترها نیاز به یک هوای فشرده ای دارند که از بالای فیلترها کار تکاندن وتمیز کاری فیلترهای پارچه ای رو انجام دهند