عملگرهای پیستونی

با سلام
جناب مهندس اگر ما از عملگر دیافراگمی استفاده کنیم آنگاه Single Acting می باشد.
اگر از عملگر پیستونی استفاده کنیم و فنر داشته باشد آنگاه Single Acting است.
اگر از عملگر پیستونی استفاده کنیم و به دو عدد خط هوا وصل باشد آنگاه Double Acting است.
اگر از عملگر پیستونی استفاده کنیم و یک طرف خط هوا و طرف دیگر Air Volume Tank داشته باشد آنگاه Single Acting است یا Double Acting؟
اگر Double Acting است، دلیل چیست؟ مگر Air Volume Tank همانند فنر عمل نمی کند؟

پاسخ 3 سوال اول “بله” می باشد.پاسخ سوال 4: Double Acting می باشد. اصطلاح Single Actingفقط برای عملگرهایی که بازگشت شون به کمک فنر هست استفاده میشه

1 پسندیده