مخزن اتو پرس سوراخ شده

بویلر


اتو پرس سوراخ شده داخل بازار موجود نیست ایا امکان این وجود داره بویلر اتو بخار جایگزین کنم

میتونید استفاده کنید اگر تو قاب جا بگیره میتونید هم محل پوسیدگی رو جوش المینیوم بدید