یک قطعه قبل از پمپ آب اتو پرس

یک قطعه قبل از پمپ اب اتو پرس قرار داره داخل دانه های خیلی ریز هست و بویی شبیه به مواد نفتی میده


نوعی رزین هست برای پائین آوردن تی دی اس اب که بویلر رو رسوب نگیره نوعی سختی گیر اب هستش