از بین رفتن و پوسته شدن رنگ کف کابین مایکروفر

مایکروفر دوو رنگ قسمتی از داخل کابین پوسته شده به صورتی که وقتی انگشت میزنی زیر رنگ از خود بدنه فاصله پیدا کرده راه کار چیست ایا تاثیری در عملکرد دستگاه دارددرود این حالت از بین رفتن بدنه و پوسیدگی هست که قابل ترمیم نیست و باعث اتصال و جرقه زدن مگنترون میشه در هر حال بعضی همکارها با رنگهای حرارتی ترمیم میکنند ولی عمری ندارد