سایز گلویی در ونچوری ها

سلام:
سایز گلویی در ونچوری چگونه تعیین میشود؟

در فلومیترها حتما باید کاهش سایز داشته باشیم یا این کاهش سایز فقط برای نوع vortexاست؟ این کاهش سایز چگونه تعیین میشه چه محاسباتی دارد؟

سایز گلویی دقیقا مانند محاسبات اریفیس انجام میشه (استاندارد ایزو 5167) برای فلومترهایی که براساس سرعت محاسبات رو انجام میدن عموما سایزشون کوچکتر از لاین در نظر گرفته میشه و فقط برای ورتکس نیست. دلیل ش هم اینه که اولا باید سطح مقطع عبوری کاملا پر باشد ثانیا میزان فلوی عبوری در بازه 50 تا 80 درصد رنج اندازه گیری تجهیز قرار بگیره
محاسبات توسط سازندگان انجام میشه یا میتونین از کاتالوگ های سازندگان میزان فلوی عبوری برای هر سایز فلومتر را پیدا کنین