نحوه عملکرد سماور برقی در حالت گرم نگه داشتن آب

این سماور برقی یک عدد المنت . یک عدد ترموستات . یک عدد ترموفیوز . یک عدد بردو یک عدد سنسور دارد. روی برد هم دو تا خروجی برای المنت داره نوشته هیتر یک و هیتر دو اما من کف سماور یک عدد المنت بیشتر مشاهده نکردم روی پنل کنترل هم حالت گرم نگه داشتن آب رو داره . عملکرد این سماور به چه صورت هست


قطعا در مسیر یک دیود وجود دارد که با حذف نیم سیکلها ولتاژ رو تقریبا نصف میکنه در نتیجه المنت وات کمتری خواهد داشت