جریان و ولتاژ مورد نیاز یک مدار

از کجا بفهمیم ، مدار ما که خودمان ساخته ایم .چقدر جریان و ولتاژ نیاز دارد؟

در مرحله اول که خب شما خودتون دارید طراحی می کنید و باید مشخص کنید که منبع تغذیه و قطعات مدارتون چه ولتاژ و جریانی نیاز دارن. در مرحله بعد که می تونید از ابزار های اندازه گیری ولت متر و آمپر متر استفاده کنید و مصرف مدارتون رو اندازه بگیرید. ولی معمولا قسمت دیجیتال مدار مشخص تر هست. ولی ممکن هست که مثلا از یک موتور استفاده کنید و ندونید چه جریانی استفاده می کنه (که البته طبق دیتاشیت اون موتور باید حدود این جریان رو بدونید و ولتاژ کاری موتور رو هم بدونید.) و در این صورت باید از آمپر متر استفاده کنید.