کنتاکتور ورودی درایو

در کلیپ دوره درایو قسمت ال اس گفته شده که توسط کنتاکتور ورودی درایو درایو خاموش روشن نشود چند سوال مطرح است
1_کاربرد دقیق این کنتاکتور چیست
2_ در زمانهایی در برق ورودی درایو اختلالات وجود دارد که درایو را به حالت فالت می‌برد و باید درایو خاموش روشن شود تا فالت برطرف شود آیا می‌شود کنترل فاز را به کنتاکتور وصل کرد تا درصورت اختلال درایو خاموش شود با با تاخیر زمانی بعد از درست بودن برق ورودی درایو روشن شود؟

استفاده از کنتاکتور عموما با هدف قطع برق از ورودی موتور به عنوان عملکرد حفاظتی و همچنین حفاظت از درایو در برابر برق ورودی انجام می شود. استفاده از کنتاکتور در ورودی و خروجی درایو از حالتهای متداول هستند که استفاده از کنتاکتور در ورودی درایو بیشتر رایج است. دلیل این امر این است که وقتی از کنتاکتور در خروجی درایو استفاده میکنیم، در زمان قطع و وصل کنتاکتور امکان آسیب به درایو وجود دارد. به علاوه امکان اتصال مجدد موتور به درایو به هر دلیلی در زمانی که خروجی درایو فعال است وجود دارد.
استفاده از کنترل فاز برای قطع و وصل کنتاکتور ورودی امکان پذیر است. لکن در نظر داشته باشید که جابجایی توالی فاز در ورودی درایوهایی که از پل دیودی به عنوان یکسوکننده استفاده می کنند عموما بر عملکرد درایو تاثیر ندارد، و در این حالت ممکن است با استفاده از کنترل فاز سیستم شما از بهره برداری خارج شود.

2 پسندیده