لزوم اینتراگل بودن کپیلاری تیوب

با سلام
در آموزش اشاره میکنید که دیافراگم سیل و کپی لاری و ترانسمیتر حتما باید به صورت یکپارچه خریداری بشه؟ اگر بعد از مدتی مثلا کپی لاری سوراخ شد آیا میتواند فقط کپی لاری را عوض کنیم وخومان توش روغن بریزیم و وصل کنیم یا باید مجدد از اول همه را بخریم؟

درود خیر امکان تعمیرات ش در داخل سایت وجود نداره و در آزمایشگاه های خاصی تحت شرایط مشخصی تعمیراتش انجام میشه توصیه می کنم فیلم شرکت ویکا رو که در انتهای بسته وجود دارد رو مشاهده کنید.

1 پسندیده