مشخصات ترموستات

روی بدنه این ترموستات علامت سانتیگراد وجود نداره از کجا متوجه بشم رنج دمایی این ترموستات چند درجه سانتیگراد هست

درود برشما زیر اطلاعات ولتاژی و آمپر درجه قید میشه که این ترموستات ۹۶درجه هستش