تست بازر در مولتی متر

روی این قسمت قرار بدید تست دیودی هست
اون قسمت پایین هم برای تست پایه های ترانزیستور bjt هست

با این مولتی متر چطوری میشه تست بازر انجام داد
و بعد کاربرد اون قسمتی که آبی و پایین سمت چپ اون پیچ چیه؟