استفاده از ولوهای ایزوله پایپینگی

با سلام
در بسته ابزار دقیق میفرمایید که به منظور اندازه گیری فشار (PTیا PG) از ایزوله ولوهای پایپینگی "3/4 استفاده میشه وبعد با استفاده از تبدیل، آن را به "1/2 تبدیل میکنیم. چرا مستقیما از ایزوله ولوهای "1/2 استفاده نمیشه؟ این در حال است که هنگام اندازه گیری فلو اشاره میکیند که ولوهای ایزوله (به صورت falnge tapsیا pipe taps) مستقیما "1/2 است دلیل این تفاوت چیست؟

درود طبق الزامات استاندارد این سایزها در نظر گرفته میشه یعنی برای فشار ابتدا کانکشن 1 اینچ و بعد تبدیل به 1/2 اینچ ولی برای فلنج اریفیس چون سوراخکاری ش با 1 اینچ امکان پذیر نیست به صورت 1/2 اینچ در نظر گرفته شده است. جهت اطلاع بیشتر استانداردهای بالا را مطالعه کنین

ips-in-101/102/103/104/105