سوال برای ساخت مدار های چند بیتی

ببخشید سوال من اینه مدار پیشینه مداری است که دو عدد چند بیت را به عنوان ورودی میگیرد و عدد بزرگ تر را خارج
میکند
اگر دو عدد با هم برابر بودند یکی از آن ها نمایش داده میشود مدار پیشینه را برای اعداد ۴ بیتی بسازید میتونید این رو به من توضیح بدید و جوابشو بگید ممنونم

سلام تخصص بنده تاسیسات الکتریکی است