سوال برای ساخت مدار های چند بیتی

سلام تخصص بنده تاسیسات الکتریکی است

ببخشید سوال من اینه مدار پیشینه مداری است که دو عدد چند بیت را به عنوان ورودی میگیرد و عدد بزرگ تر را خارج
میکند
اگر دو عدد با هم برابر بودند یکی از آن ها نمایش داده میشود مدار پیشینه را برای اعداد ۴ بیتی بسازید میتونید این رو به من توضیح بدید و جوابشو بگید ممنونم