خروجی گرفتن برای کنترلر هایدن

در ضمن کنترل دستگاه هایدن هست

همراه گرامی سلام
با توجه به سوال مطرح شده به نظر میرسه شما ادامه یک مبحث رو در موضوع جداگانه مطرح فرمودید
لطفا این توضیحات رو هم به سوال اصلی منتقل کنید تا مدرس پاسخ شما رو مشاهده و جواب دهی کنند.