استفاده از چند پایه گراند در میکرو

سلام دوست عزیز، در بعضی مواقع برای جدا کردن مسیر جریان های آنالوگ و دیجیتال و عدم تداخل نویز های این دو مسیر، گراند ها رو جدا میکنن. در بعضی مواقع، برای قسمت های مختلف داخل میکرو، گراند جداگانه در نظر میگیرن که تغذیه جدا داشته باشن و تمیز باشن. بعضی مواقع هم برای تامین جریان بیشتر و یا پخش کردن جریان و گرما.

تست

تشت

سلام یه سوال از مهندس داشتم
چرا تو بعضی از میکرو ها از چند تا پایه گراند استفاده میشود دلایل خاصی دارد این گراند ها مگر بهم وصل نیستن؟_

sss

تست

تست