خطای برنامه موقع وارد شدن در ماژول استراکچر

@1989709249#6774
سلام
دیتا بیس های مربوط به پروژه sample رو بصورت کامل در پروژه خودتون include کنید


عرض سلام وادب …موقع وارد شدن در ماژول استراکچر برنامه خطا میده ومیگه Failed loading Beams & Columns
application (RSELE can only be used on
SPEC</s>s or SELE<e>s.). *** Error Line not
available