خطای برنامه موقع وارد شدن در ماژول استراکچر

@1989709249#6774
سلام
دیتا بیس های مربوط به پروژه sample رو بصورت کامل در پروژه خودتون include کنید

2021-11-26/1637946624-927223-i-cant-make-zone-for-structure.jpeg
عرض سلام وادب …موقع وارد شدن در ماژول استراکچر برنامه خطا میده ومیگه Failed loading Beams & Columns
application (RSELE can only be used on
SPEC</s>s or SELE<e>s.). *** Error Line not
available