نحوه کابل کشی در یک پروژه ابزاردقیق

سیگنال های انالوگ ۴ تا ۲۰ جدا
سیگنال های دیجیتال ۲۴ و ۴۸ از هم جدا
سیگنال های rtd جدابه ترتیب
۳۰ سانت
۳۰ سانت
۵۰ سانت

استاندارد iec 60092

مهندس جان برای این فواصل استانداردی دارید؟

در پروژه ای سیگنالهای به شرح زیر را داریم.که هر کدام توسط کابل مجزا به j.b می رود و از آنجا به اتاق کنترل. کدام سیگنالها رو میوتنم با هم و توسط یک کابل multi pair بکشم؟

 • - خروجی doual pulse
 • - سیگنال مقاومتی PT-100که بدون ترانسمیتر و مستقیما از سنسور ارسال میشود و در اتاق کنترل کارت PLC که ورودی PT-100دریافت میکند وجود دارد. در ضمن کابل از خود سنسور تا j.b رو چه نوع کابلی بگیرم multi core اشکال داره؟
  سیگنال 4-20 میلی آمپر
  هیچ راهی برای جدا کشیدن کابلهای فوق ندارم.به خاطر اینکه تعداد ورودی های کابل کنترلر محدود است و امکان افزایش وجود ندارد.
  ممنون میشم اگر در این رابطه راهنمایی نمایید
  در پروژه ما کابلها در ترانشه خاکی دفن میشوند و اجازه ایجاد کانال و نصب سینی نداریم. ترانشه ها در مسیرهایی که مشخص شده حفر میشوند و ماسه ریزی شده کابل کشی انجام شده و دوباره ماسه و اسلب بتنی و خاک و ترانشه پوشانده میشود. در این مسیرها کابل ابزاردقیق از کابل الکتریکال چقدر باید فاصله داشته باشد.
  فاصله از کابل 110vac?
  فاصله از کابل 220Vac؟
  فاصله از کابل 380Vac؟
  ممنون