محاسبات اشباع سی تی

با سلام راه حل این است که از تنظیمات جریان آنی با زمان حداقل و بصورت لحظه ای و یا با مقدار موثر و برای زمان های کمتر از 20 میلی ثانیه استفاده شود

عر ض سلام و ادب
راه حل اینکه محاسبات اشباع سی تی برای بار با جریان کم در اتصال کوتاه های بالا جوابگو نمی باشد چیست؟
منظورم سی تی موجود بر روی هر فاز است نه سی تی کوربالانس