تست آی سی آپ امپ

پایه های رفرنس و ... نباید آزاد باشن. هم نویز می گیرن هم وارد حالت نامشخص می شن. حتما وضعیت اون پایه ها رو روشن کنید.

من اپ امپ رو تست میکنم وقتی به ای سی اپ امپ vccو گراند ولتاژ میدم خروجی که ال ای دی روشن میشه که فک نکنم باید روشن بشه چون نه به پایه رفرنس ولتاژ دادم نه چیزه دیگه ای