استفاده از عایق سرامیکی

این کار را توصیه نمیکنم

سلام
می خواستم از یک ورقه فلزی پیچی که حامل جریان می باشد که نقش یک نوع ترمینال را دارا می باشد رد کند اما برای این کار باید بدنه عایق باشد
یک نوع عایق سرامیکی کوچک در بازار پیدا کردم که مال عایق هیتر می باشد یا در ابعاد بزرگ تر در بازار چیزی وجود دارد
ضمینه کاری بنده الکترونیک است اما به این مشکل در کار برخورد کرده ام