سوختن و آتش گرفتن موتور ترمز نوار نقاله

علت سوختن و آتش گرفتن موتور ترمز نوار نقاله ها چیه؟؟؟؟

سوال بسیار کلی است. اما سوختن موتور به دمای بالای موتور و درنتیجه آن از بین رفتن عایق و ایجار خطای با مقاومت بالا و در نتیجه آتش گرفتن بر می گردد که در این مورد و قبل از آتش گرفتن به علت وجود خطای با مقاومت بالا ، تجهیزات حفاظتی با تاخیر عمل کرد داشته اند