تعویض هوای طبیعی (دهانه بازشو)

برای محاسبه مساحت دهانه بازشوی بین دو فضا باید حداقل 8 درصد از سطح زیربنای کل (مجموع دو فضا) باشد. دقیقا مشابه متن کتاب باید 8 درصد از سطح زیر بنای هر دو فضا برای دهانه بازشو درنظر گرفته شود.

با سلام
در ویدئوی سوم مبحث 14 بسته کارشناس رسمی حدودا انتهای دقیقه 10 جناب ابراهیمی فرمودن دهانه بازشوی بین دو فضا باید حداقل 8 درصد از سطح زیربنای کل (مجموع دو فضا) باشد.متن کتاب گفته 8 درصد فضای مورد نظر و در آخر پاراگراف میگه زیربنای کل دو فضا (که برای دهانه بازشوی فضای مجاور به به هوای بیرون به کار میبرد).ممنون میشم لطفا بررسی بفرمایید ابهام رو رفع کنید.