محل قرار گرفتن پمپ در سیستم گرمایش

سلام
با توجه به اینکه بویلر افت فشار ایجاد می کند. و دمای آب بعد از بویلر بلاترین در سیستم است، به نظر می رسد محل مناسبی برای قرار گرفتن پمپ نباشد. آیا قبل از بویلر محل مناسب پمپ نیست؟
با سپاس

سلام و ادب
محل قرارگیری پمپ بر اساس نیاز فرایند شما تعیین میشه. پمپ آب بویلر همیشه در ورودی بویلر قرار داره.