آمپر و ولتاژ دستگاه جوش

درود و عرض ادب
با توجه به توضیحاتی که در آموزش ارایه شده، دستگاه های جوش دستی بدلیل تکان های دست آمپر ثابت هستند، از طرفی فاصله بین الکترود و قطعه کار طول قوس هستش، خب این تکان های دست باعث تغییر طول قوس میشه، چرا پس آمپر دستگاه ثابت است؟

سلام و عرض احترام،
توضیح این بود که دستگاه‌ها رو اساسا با دو ماهیت می‌سازند: برخی رو آمپر ثابت (به این معنا که تکان‌های دست جوشکار یا بعبارتی تغییرات طول قوس موضعی، بیش از آن‌که باعث تغییر آمپر شود، منجر به تغییرات ولتاژ می‌شود و در نتیجه آمپر ثابت یا تقریبا ثابت می‌ماند) و برخی دیگر را ولتاژ ثابت (به این معنا که تکان‌های دست جوشکار، بیش از ان‌که باعث تغییر ولتاژ و طول قوس شود، منجر به تغییرات آمپر می‌شود و در نتیجه ولتاژ، ثابت یا تقریبا ثابت می‌ماند) می‌سازند.
دستگاه‌هایی که آمپر ثابت ساخته شوند، برای فرآیندهای جوشکاری‌ای مفید هستند که بصورت دستی انجام می‌شوند، مثل الکترود دستی. به این دلیل که این تکان‌ها که به ناچار رخ می‌دهند، باعث تغییر در آمپر و در نتیجه تغییر در عمق نفوذ نشوند و کیفیت جوش در سرتاسر طول یکنواخت باقی بماند. چون آمپر، تاثیر مستقیم در نفوذ جوش گذاشته و کیفیت جوش را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
توضیح آخر اینکه تغییرات طول قوس، معادل با تغییرات ولتاژ است، نه آمپر.

سپاسگزارم استاد :pray: