آزمون پیوستگی همبندی

سلام.اگر در ازمون پیوستگی همبندی اصلی مقدار مقاومت بالا بود چه راه حل هایی داریم؟اشکال کار در کجاست؟چطوری باید مقاومت را پایین بیاوریم؟

احتمالا سطح مقطع هادی همبندی کوچک است یا اتصال هادی همبندی باز شده است