بازکردن پلاگ هنگام هواگیری گیج

بله باید باز شه در بسته کاملا توضیح داده شده مجددا و با دقت مشاهده کنین

سلام
هنگام هواگیری گیج،پلاگ رو باید باز کرد؟ اگر نباید باز کرد مایع از کجا تخلیه میشه
ممنون