مفاهیم سیستم سه فازه

1-مقادیر ولتاژ موثر، ولتاژپیک، ولتاژمتوسط، ولتاژفازوولتاژخط یک سیستم سه فازه راتعریف کنید؟

سلام دوست عزیز، متاسفانه سوال شما مربوط به بخش الکترونیک نیست. لطفا در زیرمجموعه های مرتبط تر سوال رو مطرح بفرمایید.