خرید پمپ اسلاری

با سلام خدمت مهندس اسکندرلو عزیز
جهت خرید پمپ اسلاری از سازندگان استعلام گرفته شد و دو سازنده ایرانی بیان کردند که تنها تست های پمپ در آزمایشگاه خود را تضمین می کنند و حاضر نیستند تضمین عملکردی بابت تست های بعد از راه اندازی پمپ در سایت و با سیال اصلی دوغاب بدهند. در این حالت حق با کیست و چه باید کرد؟
آیا حذف این دو سازنده از فرایند خرید منطقی است؟

با سلام مهنوس عزیز. تمام سازندگان تجهیزات دوار تست های استانداردی رو دارن که اگر بر اون اساس تست ها انجام بشه نیازی نیست مسئولیت تست در سایت رو بپذیرند و رو راست اگر کسی هم بپذیره برای این هست که از چرخه کنار گذاشته نشه. بنابراین سازنده ای به این دلیل نباید مطابق با نیازمندی های استاندارد حذف بشه