دسته بندی لوله های منابع کویلی

درود بر شما.
بله.
لوله های اصلی آب که به منبع کویلی متصل میشوند 5 عدد زیر میباشند که موارد 1 و 2 به قسمت کویل دستگاه متصل میشوند و سایر لوله ها به قسمت منبع بهداشتی اتصال می یابند.

1- لوله رفت آب گرم از بویلر به قسمت کویل منبع کویلی (جنس آب از نوع آب نرم و غیر بهداشتی است)
2- لوله برگشت آب گرم از کویل منبع کویلی به بویلر (جنس آب از نوع آب نرم و غیر بهداشتی است)
3- لوله ورود آب سرد بهداشتی (جنس آب از نوع آب آشامیدنی و بهداشتی است)
4- لوله خروج آب گرم بهداشتی برای مصارف آب گرم بهداشتی مانند سرویس ها و … (جنس آب از نوع آب بهداشتی)
5- لوله ورود آب گرم بهداشتی برگشت شده از سیستم به منبع کویلی برای گرمایش مجدد آن (جنس آب از نوع آب آشامیدنی و بهداشتی است)

با گردش آب گرم بویلر در جداره داخلی کویل موجود در منبع، کویل دستگاه گرم می شود (حدود 80-90 درجه سانتی گراد) و با تماس آب بهداشتی به جداره خارجی کویل، بدون تماس دو نوع آب مختلف، حرارت انتقال می یابد و آب بهداشتی سرد که (معمولاً) از بوستر پمپ وارد منبع کویلی میشود نیز گرم میشود و در صورت باز کردن شیر آب گرم در طبقات، آب گرم در دسترس افراد قرار میگیرد.
بحث برگشت آب گرم مصرفی و دلیل تعبیه آن در ساختمان های صنعتی هم در بسته عنوان شده است. لوله برگشت آب گرم مصرفی نیز پس از برگشت به موتورخانه به قسمت پایین منبع کویلی متصل میشود تا مجددا گرم شده و به سیستم بازگردد.

سپاس از شما
نجفی

سلام و تشکر فراوان از استاد گرامی
در قسمت منابع کویلیدر دسته بندی لوله های مرتبط منظور از لوله های گرمایشی تایسیساتی همان لوله هایی است که از بویلر می اید؟