شبیه سازی نکردن زلزله عمودی

@saeed#5299
با سلام و احترام
احتمال رخداد زلزله عمودی بسیار نادر است. دوم اینکه شدت زلزله در صورت رحداد بسیار کم است ( تا بحال موسسات ژئوفیزیک ثبن تکرده اند). و سوم اینکه
U-BOLT توانایی کنترل نیرو زلزله را ندارد و در عمل همیشه برای LIMIT STOP استفاده میشود.

شما در اموزش میفرمایید که معمولا زلزله ی عمودی را شبیه سازی نمیکنند و برای این کار دو دلیل میاورید …یکی اینکه چون شدت ان(ضریب) کم است و یکی اینکه به این دلیل که نمیتوانیم ان را مهار کنیم…سوال من این است که مگر با U_BOLT نمیتوانیم زلزله عمودی را مهار کنیم؟