نصب و شناسایی پروگرامر

سلام استاد
چرا من وصل میکنم‌ماژول رو‌به لپتاپ و‌پورت رو هم میشناسونم
ولی پروگرم نمیشه و‌میگه uploading

و‌ (led( L. به شکل چشمک زن تکرار میشه و‌توجهی به برنامه نداره
درضمن نوعش هم nano هست و atmega 32 که اینارو تنظیم کردم

بعد uploading هم ی پیام میاد
problem uploading to board . see www.ardunio…

@mohammadebzo#5296 اصلا done upload نمیشه اون پایین

@mohammadebzo#5290

@mohammadebzo#5292